Artikeln presenteras av Reviewsbird

Är en elbil miljövänlig jämfört med andra bilar?

Publicerad 1 juli, 2022
Miljövänlig bil

Idag finns det nästan 150 000 elbilar registrerade för trafik i Sverige. Tillväxten har varit enorm, för jämfört med med mars i fjol var antalet cirka 70 000  innebär det en ökning på över 100%. Många biltjänster har också märkbart utökat sina sortiment och sin service för att förse även elbilar med allt som behövs. På Reviewsbird.se kan du läsa mera om olika biltjänster i Sverige.

Det finns dessvärre kritiker som inte är övertygade om att elbilar är mycket miljövänligare än bilar med förbränningsmotor. Ofta vidhåller de som är negativt eller kritiskt inställda till elbilar att produktionen av elektricitet i sig själv också har en miljöpåverkan, och därför kan man inte säga att elbilar är utsläppsfria. 

Detta argument innehåller en gnutta sanning. Så länge den totala elproduktionen inkluderar energiproduktion som orsakar miljöfarliga utsläpp, som exempelvis kol, förorenar elbilen indirekt sin miljö. Den väsentliga frågan är inte om elbilen är utsläppsfri eller inte, utan vad förhållandet mellan elbilens utsläpp och den bensin- eller dieseldrivna bilens utsläpp är. 

Hur kan vi beräkna bilens miljöpåverkan?

Vi kan betrakta skillnaden på hur bilen påverkan miljön med hjälp av lite statistik. För det första kan vi beräkna hur mycket energi det går åt för att överföra själva energin till fordonet? Från det att oljan hittas i marken eller under havsbottnet tills den omvandlas till bensin och överförs till bilen går det 26 Megajoule energi. Detta gäller för varje hundra kilometer du kör. Inom elproduktion är denna siffra mycket högre. Resan från början av att generera el till den punkt där den letar sig in i batteriet i en elbil förbrukar 74 Megajoule energi. Att tillverka och överföra energi till själva bilen är därför en mer ekologisk lösning i en bil som har förbränningsmotor.

För det andra kan vi betrakta hur mycket energi bilen använder för att ta sig framåt. Vi tar en hypotetisk bildfärd på 100 kilometer.  Hundra kilometer med en bil som har förbränningsmotor förbrukar 142 megajoule energi. Här blir förhållandet mer ekologiskt i elbilens riktning. Elbilen använder endast 38 megajoule för denna lika långa hundra kilometer långa resa. När dessa två slås ihop är elbilen mer miljövänlig. En förbränningsbil använder 168 megajoule energi för att tillverka, överföra och använda energi, medan en elbil bara använder 112 megajoule energi. Att köra elbil är på så sätt cirka 30% mer miljövänligt än att köra en bil med förbränningsmotor.

En elbil använder alltså mindre energi än en bil med förbränningsmotor, och är en betydligt mindre bov i klimatförändrings-sammanhang.

Föroreningar och växthusgaser

Det är också viktigt att överväga i båda fallen var den egentliga föroreningen av naturen sker. En bil med förbränningsmotor släpper ut utsläpp där människor lever och andas in dem i lungorna. Kraftverk, å andra sidan, tenderar att vara placerade ganska långt utanför de omedelbara befolkningscentrumen och släpper ut utsläpp från långa skorstenar högt upp i luften. Kraftverk kan också producera el på många mycket miljövänligare sätt. 

Låt oss därför ta en titt på utsläpp av växthusgaser, det vill säga CO2-gaser, för både elbilar, hybridbilar och bilar med förbränningsmotor. De totala växthusgasutsläppen inklusive produktion, överföring och användning i en bil med förbränningsmotor är i genomsnitt 125 g per kilometer. I en hybridbil är utsläppen 82 g per kilometer. Således är även hybridbilar mycket mer miljövänliga än förbränningsmotorer. Den totala energin som används i hybriden är 108 megajoule, jämfört med 168 megajoule i en förbränningsmotor.

Elkörning, oavsett om du kör hybridbil eller elbil, är därför klart mer miljövänligt än att köra en bil med förbränningsmotor. Du som konsument kan själv också ta ställning till miljöpåverkan från elproduktionen och dess utveckling genom att välja ekologiskt producerad el.