Bilförsäkringar blir allt mer individualiserade

bilforsakring
Publicerad 11 april, 2016

Att det lönar sig att jämföra bilförsäkring vet nog de flesta. Det kan skilja på flera tusen beroende på försäkringsbolag, var man bor, ålder osv. Detta har även gjort att flera försäkringsbolag tagit fram speciella försäkringar för vissa specifika målgrupper. Från att ha breda försäkringar som alla kan teckna sker en tydlig inriktning mot mer personligt anpassade lösningar. Detta för att försäkringen ska kunna vara anpassad till just den personens förutsättningar.

Ett tydligt exempel är Svedea som med sin bilförsäkring enbart vänder sig till de som är minst 30år, bor i villa, bor i vissa områden och har en begagnad bil. En hel del krav som gör att målgruppen blir betydligt mindre än hos många andra försäkringsbolag. Men i och med att de har så smal avgränsning kan de även påverka både innehåll och pris utifrån dessa faktorer.

Paydrive – Tar det ett steg till

bilförsäkring

Ett företag som tagit den ”individualiserade bilförsäkringen” ett steg till är Paydrive. De har utvecklat en speciell box som monteras i bilen och som mäter en rad olika färddata. Bland annat just hastigheten vilket skapar ett ännu tydligare incitament för att hålla hastighetsbegränsningarna. Utöver det mäts exempelvis hur snabbt man bromsar in samt accelererar. Delar i körningen som alltså är faktorer för en säkrare körning.

Paydrive har nyligen startat sälja bilförsäkringar med så kallade Bilboxar som gör att de kan mäta förarnas beteende i trafiken och sätta allt mer individuella premier. De försäkringstagare som kör säkert och få mil kan räkna med lägre premier.

Den nya tanken är här att man individualiserar premierna i betydligt högre grad än tidigare. Förr har demografi och statistik varit grunden för premierna. Det gör att de som bor i Stockholm betalar mer än de som bor på landet, unga mer än gamla osv. Detta ur ett rent statistiskt perspektiv eftersom exempelvis unga är betydligt oftare i olyckar än de äldre.

Både exemplet med Svedea och Paydrive visar utvecklingen mot mer ”personliga” lösningar. Det kan ses som positivt men det har även en baksida.

Hur ska jämförelsen gå till?

bilforsakring3

Idag är det extremt lätt att göra en grov jämförelse av bilförsäkringar. I alla fall när det gäller priset. Det finns flera jämförelsesidor som listar ett flertal bolag och deras priser. Däremot blir dessa något missvisande eftersom det enda som lyfts fram är just priset. Vad försäkringen innehåller gällande ersättningsnivå och försäkringsskydd är inte lika tydligt.

Med en allt mer personlig anpassad försäkring blir det ännu svårare att jämföra bilförsäkringar. Det är ju svårt att i förväg svara på frågan hur ofta man kommer att göra hastiga accelerationer eller hur ofta som hastighetsbegränsningen kommer att brytas…