Artikeln presenteras i samarbete med Vedonlynti-bonukset

Bonus Malus 2021 – Detta gäller

Bonus Malus 2021
Publicerad 14 januari, 2021

Nytt år betyder nya regler. Det gäller även Bonus/malus-systemet. Systemet som ger bonus till bilar med låga utsläpp och högre skatt till bilar med höga utsläpp. 

Bonus malus-systemet är avsett för att gälla alla nya bilar som har klass I och II (husbilar) samt lätta bussar och lätta lastbilar. Systemet infördes 1 juli 2018 och inför 2021 gäller nya regler. 

Anlednngen till att Bonus/malus infördes är för att köpare av ny bil ska välja en elbil eller hybridbil istället för en bensin eller dieselbil. Man ger helt enkelt bonus för miljöbilar och straffar vanliga bensin och dieselbilar. Enligt regeringen ska Bonus/Malus bidra till att nå transportsektorns mål om att minska utsläppen med 70 procent till 2030. 

Mest bonus till elbilar

Inte helt oväntat är det renodlade elbilar som är dom stora vinnarna även nu när Bonus malus ändras. Den tidigare inköpsbonusen höjs från 60.000 kronor till 70.000 kronor. 

Laddhybrider

För laddhybrider blir bonusen mindre. Tidigare utgick bonustrappan från 60.000 kronor och sänktes sedan med 714 kronor för varje gram koldioxid upp till 70 gram. Nu kommer bonustrappan istället utgå från 45.000 kronor och sänkas med 583 kronor upp till 60 gram. I praktiken kommer det innebära att en laddhybrid får ungefär 10.000 kronor mindre i bonus vid inköp. 

Bensin/dieselbilar

Köper man en ny renodlad bensin eller dieselbil straffas man istället för att få bonus. Skatten höjs med cirka 30-50 procent beroende på bilmodell. Den nya skatten för fossildrivna bilar blir 107 kr per gram koldioxid som bilmodellen släpper ut över 90 gram och upp till 130 gram. Släpper bilen ut mer än 130 gram blir beloppet istället 132 kr per gram. Som exempel kommer en Volvo XC60 T5 AWD kosta 11 108 kronor i skatt om året och en Volkswagen Passat SC TDI 190 4M 10 868 kronor i årsskatt. 

Malus-skatten påverkar nya bilar och gäller bilens första tre år, sedan sjunker den. Skatten gäller även om du privatleasar bilen, något som är viktigt att ta med i beräkningen då månadskostnaden blir betydligt högre med den nya skatten. 

Den förhöjda bilskatten träder i kraft 1 april 2021. 

Förmånsbilar drabbas också

När det gäller förmånsbilar tas förmånsrabatten bort. Tidigare var nedsättningen 40% eller upp till 10 000 kr om man valde exempelvis en laddhybrid eller gasbil som förmånsbil. Denna rabatt på förmånsvärdet tas nu bort i och med nya Bonus/Malus 2021. Detta gäller även förmånsbilar köpta innan 2021. Det spelar alltså ingen roll vilket datum bilen är tagen i trafik, alla bilar som är laddbara eller drivs av gas kommer att få ett högre förmånsvärde.