Artikeln presenteras av Reviewsbird

Får jag köra min bil i Norge?

Publicerad 8 juli, 2022
Bil Norge

Kan jag ta med mig min bil till Norge för en kort resa eller om jag flyttar helt och hållet till Norge? Eftersom Norge inte hör till EU är bestämmelserna mera komplicerade än om du tar bilen till ett annat land inom EU. Här kan du läsa om att föra in bilar över gränsen till Norge och regler som gäller för att använda din bil i Norge .

I allmänhet ska din bil vara registrerad i det land du bor i. Personer som är fast boende i Norge får i regel inte ha en bil som är registrerad utomlands. Det finns dock undantag som bekräftar regeln. Reglerna som bestämmer hur du ska ha ditt fordon registrerat har fastslagits av Skatteetaten, det vill säga de norska skattemyndigheterna. Om du har funderingar kring biltjänster i Norge lönar det sig att gå in på Reviewsbird.no.

Tillfällig vistelse i Norge

Om du bor permanent utomlands och befinner dig tillfälligt i Norge under en begränsad tid får du använda en en bil som är registrerad utomlands. Det här gäller ofta i följande fall:

  • Om du pendlar på jobb till Norge
  • Om du har jobb utomlands
  • Om du bor normalt utomlands med din familj
  • Om du reser i Norge på fritiden som turist.

Om du befinner dig tillfälligt i Norge kan du använda en utlandsregistrerad bil under en period som inte överskrider 2 år.

Vistelse på upp till ett år

Om du befinner dig i Norge i upp till ett år får du köra en utlandsregistrerad bil utan att behöva göra en ansökan om särskilt körtillstånd. Du bör dock kunna bevisa att din vistelse inte överstiger ett år från att du först kommit in i landet. Bevis på att du vistas tillfälligt i Norge kan exempelvis vara:

  • Ett arbetskontrakt
  • Intyg på studieplats
  • Din makes eller makas intyg
  • Dokument som påvisar att du ska tillbaka utomlands 
  • Dokument som påvisar att du tillfälligt hyr ut din bostad utomlands. 

Vistelse på upp till två år

Om du ska vistas i Norge i upp till två år bör du ha  tillfälligt körtillstånd för det andra året. Du måste kunna bevisa att vistelsen inte varar i mer än två år från att du kommit in i landet.

Du ska göra din ansökan om tillfälligt körtillstånd inom ett år från ditt inresedatum. För att vistelsen ska Du får inte ha varit folkbokförd i Norge i mer än 365 dagar under de senaste två åren för att din vistelse ska räknas som tillfällig.

Flytta till Norge med din bil

Om du ska flytta till Norge för gott kan du ansöka om tillfälligt körtillstånd för en utlandsregistrerad bil inom  14 dagar vid flytt till och från Norge. Då behöver du dokumentering av din flytt i form av flyttintyg, anställningskontrakt eller annan möjlig relevant dokumentation.

Om du har med dig en bil som är registrerad utomlands när du flyttar till Norge måste du importera fordonet och betala tull och avgifter för den. Denna regel gäller för alla personer oberoende av medborgarskap och varifrån du flyttar. Skatteetaten kan hjälpa till med den dokumentation och de avgifter som behövs importera ditt fordon till Norge.