För- och nackdelar med elbilar

Publicerad 30 april, 2021

Teknologin bakom elbilar förändras ständigt. Tekniken befinner sig just nu i ett tidigt skede och genombrotten är därmed frekventa och framstående. Följden av detta är också att det finns många definitioner av en elbil. I följande artikel betraktar vi elbilar som bilar vars huvudsakliga energikälla för motordrift är ett uppladdningsbart batteri.

Företag som Tesla är inte bara pionjärer när det kommer till elbilar, utan även självkörande bilar. Självkörande bilar och eldrivna motorer är således två egenskaper som ofta sammanfaller på den moderna bilmarknaden. Gå in på Bingo casino för att ta en titt på några roliga aktiviteter att fylla din numera självkörande bilresa med. Möjligheterna sträcker sig såklart längre än så, men om du är spelintresserad är det ett bra ställe att börja på.

Bättre för miljön men kortare räckvidd

Människor har blivit oerhört miljömedvetna på senare tid. Det är därför ett mycket lockande alternativ för många att skaffa elbilar i stället. Miljöfördelarna med en elbil är ganska självklara – inga utsläpp från avgaser. Om energin som driver elbilen däremot kommer från en oren energikälla har man inte direkt löst problemet, utan helt enkelt förkortat det något, vilket också är en fördel, om än något mindre betydande.

Problemet med ett eldrivet fordon är att det inte har samma räckvidd som ett traditionellt bensin- eller dieseldrivet sådant. Moderna elbilar har blivit betydligt bättre på senare år, men kan fortfarande bara köra mellan 100 och 160 mil, medan man med en bensintank kan nå upp till 400 mil på en tank. Infrastrukturen för elbilar är dock numera ganska bra och i många länder är det lätt att hitta laddningsstationer tillräckligt ofta för att det här ska vara ett mindre problem.

Elbilar är tystare men oftast dyrare

Elbilar är väldigt tysta, speciellt om batteriet är fulladdat. Detta kan till en början verka vara en otvetydig fördel, men så är faktiskt inte fallet. På vissa platser finns det krav på att elbilar måste ha ljudgeneratorer installerade för att bland annat upplysa fotgängare och cyklister om sin närvaro. Det återstår att se om elbilars förhållandevist tysta motor är en fördel eller nackdel, men det är knappast kontroversiellt att säga att tystnaden i städer och omkring vägar som elbilar har potential att skapa är välkomnad.

Som en följd av att det är relativt ny teknologi som används i elbilar, att marknaden fortfarande är förhållandevist nischad och att konstruktionen av elbilar är dyr, kostar dem generellt sett mer än vanliga bilar. Tumregeln är att nya modeller i ekvivalenta kvalitetsklasser kostar ungefär 3 gånger mer om de är eldrivna.

I takt med att tekniken fortsätter sin stadiga utveckling framåt kommer dock denna prisskillnad med största sannolikhet minska markant. Teknologin är fortfarande ganska ny, vilket innebär att fokus ännu inte ligger på att öka effektivitet genom småskaliga optimeringar, utan fortfarande på stora och revolutionerande förändringar.