Artikel i samarbete med MiniFinder

Fördelarna med digital körjournal

Publicerad 5 mars, 2019

Digital körjournal

Det är inte bara bilmodellerna som förändras och förbättras med tiden, utan även hur vi kör våra bilar, samt hur resor bil- och andra fordon registreras i ett professionellt sammanhang.

Där man tidigare använde sig av kartor som gick att köpa på bensinmackarna längs vägen, och där man sedan skrev ner de sträckor man hade kört samt hur lång tid körningen tog, så använder man sig i dag oftast av modern teknologi som alternativ. Inom branscher som taxi, leverans och åkeri så kan det vara enormt viktigt att dokumentera varje körning; både för förarens säkerhet, men även för att arbetsgivaren ska kunna se att allt fungerar som det ska. Detta kan även gälla tjänstebilar av olika slag.

Att byta ut papperskartorna mot GPS är numera standard, men allt fler företag har även börjat upptäcka fördelarna med en elektronisk körjournal, istället för att förarna ska behöva skriva ner och dokumentera sina egna resor. Detta sparar tid, men är också betydligt mer tillförlitligt, då inga misstag eller avsiktliga felanteckningar kan smita in i journalerna.

Såhär fungerar en digital körjournal

Modern teknik har på många sätt revolutionerat de branscher som är beroende av fordonsanvändande och längre körningar. Idag kan exempelvis lastbilschaufförer ladda ner en app som säger till när det är dags att ta en paus, samt få information om trafik och eventuella olyckor genom ett par enkla knapptryck. Digitala körjournaler – också kända som elektroniska körjournaler – är nästa steg, och är i princip en avancerad variant av ett spårningssystem för bilar, lastbilar och andra fordon.

Med digitala körjournaler så har man möjlighet att se exakt var ett fordon har befunnit sig, vilka vägar det har kört på, vilken hastighet som användes och var samt hur länge ett fordon har varit stillastående.

Ordentlig dokumentering av körningar och rutiner är dels viktigt för att en företagsledning ska kunna hålla koll på sina anställda (exempelvis genom att kontrollera att en taxiförare arbetar aktivt under de timmar han eller hon får betalt för att jobba), men det är även något som krävs idag i skattesyfte. Som företag måste man kunna redovisa hur man arbetar och hur en förares körningar ser ut, för att undvika problem med skatteverket och/eller eventuell straffskatt till följd av oavsiktliga eller avsiktliga felskrivningar.

Fördelar med elektroniska körjournaler:

– Sparar tid då ingen manuell datainförsel krävs
– Bättre kontroll av hur företagsfordon används
– Bevismaterial om/när en situation uppstår
– Minskad risk för problem med skatteverket

Vem har användning för digitala körjournaler?

I situationer där en tjänstebil finns till förfogande för de anställda så är det alltid en bra idé att kontrollera vad fordonet används till, så att föraren inte utnyttjar bilen till sådant som inte är relevant för arbetet. Felaktigt användande av en tjänstebil kan kosta en ordentlig summa pengar för företaget, både i bensinkostnader men även i betald arbetstid som inte utnyttjas på ett korrekt sätt. Här kan digitala körjournaler vara en lösning.

Som tidigare nämnt är det även mycket vanligt för taxibolag och åkerier att utnyttja denna typ av teknologi, då det även där kan innebära en stor utgift om förarna inte utnyttjar sin arbetstid effektivt. Om man tittar på moderna transport-varianter som exempelvis taxi-alternativet Uber, så har de sedan starten använt sig av teknologi som dokumenterar varje resa som görs av föraren, något som fungerar som ett säkerhetsnät både för föraren och för de kunder som han eller hon transporterar.

Detta säger Skatteverket gällande körjournaler

Det finns i nuläget ingen direkt lag på att ett fordon som används i tjänst måste använda sig av körjournaler, men Skatteverket rekommenderar att alla resor och körsträckor dokumenteras, då de kan komma att kräva bevisning i situationer där problem eller frågetecken uppstår.