Hund i varm bil – Så ska du agera

Publicerad 8 juli, 2018

Sommar och sol är skönt, men för djuren är det inte alltid lika behagligt. Speciellt inte för hundar i parkerade solvarma bilar.

Varje år får polisen in många samtal om att folk har sett hundar inlåsta i varma bilar.

Som hundägare får du förvara din hund i bilen under färd. Men när bilen är parkerad är det ingen bra förvaringsplats. Detta gäller speciellt under varma sommardagar, då temperaturen i bilen kan bli väldigt hög. En hund kan snabbt få skador av överhettning eller i värsta fall avlida. Har du medvetet lämnat din hund i en bil en varm dag så gäller inte din hundförsäkring eftersom du då inte varit tillräckligt aktsam.

Tips till hundägare

Om du ändå måste lämna din hund i bilen en kort stund. Tänk på följande:

 • Se till att hunden har tillgång till kallt, färskt vatten.
 • Om du måste lämna hunden i bilen en kort stund, tänk på att solen förflyttar sig snabbt. Bilen som nyss stod i skugga kan plötsligt stå mitt i solen.
 • Om du har en kombi – installera grindar eller en bur så att du kan öppna bakluckan och låta hunden få frisk luft när du stannar till.

Om du ser en hund i en varm bil

En hund som börjar få värmeslag flåsar och får röda munslemhinnor. Hunden kan också bli allmänpåverkad, söker skugga eller blir apatisk. Redan efter 20-50 minuter i en varm bil kan hunden få dödliga skador.

Vad ska man då göra om man ser en hund som lider i en varm bil?

 • Står bilen utanför ett varuhus/butik eller liknande, ta registreringsnumret och be personal ropa ut i högtalare och söka ägare.
 • Står bilen utanför ett hus, lägenhetskomplex, plinga på och fråga efter ägare.
 • Kontakta Transportstyrelsen för ägaruppgifter: Skicka ett registreringsnummer till nummer 72503.

Får man slå sönder rutan för att rädda hunden?

Polisen rekommenderar inte att slå sönder en bilruta. Detta bör endast göras som sista åtgärd, i nödfall. Om du skulle göra det räknas det som skadegörelse. Men straffrihet kan fås om man hävdar att man handlat i nöd.

Polisen rekommenderar istället:

 • Känna efter om bildörren är öppen.
 • Kontakta polisen (112 om du anser att det är akut, annars 114 14).
 • Notera registreringsnummer.
 • Notera klockslag och tidpunkter.
 • Notera hur ventilation och lufttillförsel tillgodoses.