Artikeln presenteras av Foretagslan.io

Hur man kan finansiera bilköp till företaget

Publicerad 15 mars, 2021
Företagsbil lån

Även för företag som har en god lönsamhet kan det vara en utmaning att få likviditeten att gå ihop. Ett företag kan ha mycket stora tillgångar men samtidigt begränsade likvida medel. Till exempel kan en stor del av ett företags förmögenhet vara låst i dess varulager eller andra resurser. För ett företag som står inför ett större inköp kan det vara en god idé att se över olika finansieringsmöjligheter för att undvika framtida likviditetsproblem.

Långsiktigt tänk lönar sig ofta

Att avstå ett större inköp sparar visserligen pengar på kort sikt, men på längre sikt leder ofta en väl genomtänkt, större investering till en ökad kapacitet att producera de varor eller tjänster som företaget säljer. Detta ger ökade försäljningsintäkter som följd och således en högre lönsamhet. Många företag använder exempelvis bilar i sin verksamhet vilka är relativt kostsamma att köpa in men samtidigt nödvändiga för att kunna generera intäkter. Ett alternativ är naturligtvis att finansiera bilköpet på egen hand men risken med en så pass stor engångsutgift är att företaget sedan hamnar i ekonomisk knipa vid oförutsedda händelser om det saknas en buffert för just sådana.

Sprid ut kostnaden med ett företagslån

Ett bra alternativ för att bibehålla en stabil nivå för de likvida medlen kan vara att låna pengar till företag för att göra ett större inköp och på så sätt slippa lägga ut en stor summa pengar ur egen kassa. Idag finns det mängder av företag som är villiga att låna ut pengar för att du som företagare ska kunna göra de investeringar som krävs för att utveckla verksamheten. Lånet kan sedan amorteras i överenskommen takt allt eftersom företaget genererar pengar. Att finansiera exempelvis bilköpet med lånade medel är även ett utmärkt alternativ för ett företag i uppstartsfasen som ännu inte har så mycket pengar att röra sig med. Det finns flertalet olika långivare som alla erbjuder olika villkor så det kan vara en bra idé att jämföra några olika för att hitta det som passar bäst.