Jeep Wrangler misslyckas i älgtestet

Jeep Wrangler 2019 i älgtest
Publicerad 30 oktober, 2019

Nya Jeep Wrangler får underkänt i Teknikens Världs kända älgtest. Wrangler klarar inte ens lägsta testhastigheten på 70 km/h.

Teknikens världs älgtest startar alltid på ingångshastigheten 70 km/h. Det är den lägsta hastigheten alla bilar ska klara för bli godkända i älgtestet.

Men nya Jeep Wrangler klarar inte ens 70 km/h. Den klarar endast testet upp till 62 km/h, vilket är underkänt. Den är dock inte på gränsen till välta eller uppvisar farliga sladdar. Men bilen blir tung att styra och klarar inte att komma tillbaka till rätt körfält. Vilket i verkligheten antagligen skulle innebära att man hamnade i diket.

Se hela testet i videon:

Foto: Glenn Lindberg