Så vill politikerna påverka dig som bilist

bilval
Publicerad 8 september, 2014

Den 14 september är det val i Sverige och ofta handlar debatten om miljö. Då kommer oftast våra bilar på tal och inte minst bensinpriset, vägar och kollektivtrafiken.

De största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna har gått ut och sagt att de lovar att inte höja bensinskatten (Källa). Det stora hotet mot oss som är bilister är de mindre partierna, Miljöpartiet vill exempelvis höja bensinskatten med minst 70 öre litern, vilket skulle slå direkt mot landsbygden där man ofta är beroende av bilen. Feministiskt initiativ vill höja koldioxidskatten kraftigt och stoppa alla nybyggen av motorvägar. På den borgerliga sidan finns Centerpartiet som vill höja bilskatten och skatten på drivmedel som släpper ut mycket koldioxid för att finansiera rabatter på miljö- och elbilar.

Autonytt har sammanställt vad de olika partierna tycker utifrån deras partiprogram inom frågor som rör bensinpris, kollektivtrafik och våra vägar. Detta för att du ska få en bättre bild över hur det parti du tänkt rösta på tänker just om bilar, bensinpris, kollektivtrafik och de vägar som vi faktiskt kör på.

 

sossarSocialdemokraterna

 • Minska utsläppen i Sverige med 40 procent till år 2020
 • Fordonsflottan ska ställa om så att den blir fri från fossila utsläpp.

 • Sverige ska vara utan fossila bränslen 2050
 • Kollektivtrafiken ska utökas, järnväg blir det naturliga valet mellan våra storstäder och mer gods transporteras på järnväg och fartyg
 • En miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan som betalas av en registreringsavgift för bilar med stora utsläpp ska införas.

Källa: Socialdemokraterna

 

moderaternaModeraterna

 • Vägarna i Sverige ska kännetecknas av hög standard och hög säkerhet.

 • Ett lång­siktigt mål är att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
 • Sverige ska också verka för att EU:s alla medlemsländer inför en nationell koldioxidskatt.
 • Man ska kunna bo och verka i hela landet. Ett väl fungerande vägnät är förutsättningen för det. En annan förutsättning är att man har råd att ta bilen. Vi är därför motståndare till kilometerskatt och andra skattehöjningar som främst drabbar människor på landsbygden.
 • Stambanor för höghastighetståg som binder ihop Stockholm med Göteborg och Malmö samt regionerna däremellan.

Källa: Moderaterna

 

miljopartietMiljöpartiet

 • Höj bensinskatten med minst 70 öre litern.

 • Ge bonus till moderna energisnåla bilar och ta ut en avgift på smutsiga energislösande bilar.
 • Minska bilismen och fördubbla kollektivtrafiken

Källa: Miljöpartiet

 

vansterpartietVänsterpartiet

 • Trängselskatten ska gå till att förbättra och bygga ut kollektivtrafiken, INTE till nya motorvägar.

 • Trafiken står för en stor del av de utsläpp som orsakar växthuseffekten. Att minska utsläppen från bilarna är inte tillräckligt för att begränsa trafikens klimatpåverkan. Vi måste också öka kollektivtrafikens andel av resorna.

Källa: Vänsterpartiet

 

folkpartietFolkpartiet

 • Behåll bensinskatten oförändrad.

 • Landets större städer bör ha en fungerande trafiklösning utan milslånga bilköer. Därför behövs bland annat Förbifart Stockholm och Älvförbindelsen i Göteborg.
 • Fortsätta satsa på infrastruktur även under nästa mandatperiod. Det innefattar exempelvis en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.
 • Att varje transportslag successivt bär en allt större del av sina miljökostnader.
 • Bygga nya banor för höghastighetståg mellan storstäderna.

Källa: Folkpartiet

 

centerpartietCenterpartiet

 • Göra det enklare att köra och äga miljöbilar som drivs på exempelvis el.

 • Höja skatten på de drivmedel som släpper ut mycket koldioxid.
 • Ha en bättre infrastruktur så att det går att jobba, oavsett var du bor.
 • Införa ett system när man köper en ny bil där man får betala extra eller får en rabatt beroende på hur mycket eller lite utsläpp som bilen orsakar.
 • Satsa på forskning och utveckling för att utveckla elbilarna.

Källa: Centerpartiet

 

kristdemokraternaKristdemokraterna

 • Verka för en övergång till miljömässigt hållbara transportsystem.

 • Koldioxidskatt är en riktad skatt på en rad bränslen. Utifrån principen att förorenaren betalar, stimulerar skatten en övergång från ett fossilberoende samhälle till ett mera hållbart samhälle som använder förnybar energi.
 • Fortsätta de stora investeringarna i spårburen trafik, samt drift och underhåll.
 • Kristdemokraterna vill se en utbyggd kollektivtrafik som möjliggör att fler invånare i mindre orter kan utnyttja den.

Källa: Kristdemokraterna

 

sverigedemokraternaSverigedemokraterna

 • Stopp för fortsatta höjningar av drivmedelskatterna. Samtidigt som vi ser med oro på utsläppen av växthusgaser.

 • EJ straffbeskatta människor på landsbygd som idag inte har något annat alternativ till bilen.
 • Återreglera järnvägen.

Källa: Sverigedemokraterna

 

fiFeministiskt initiativ

 • Mer pengar ska läggas på järnvägar än på vägar. Nybyggen av motorvägar ska stoppas!

 • Kraftigt höjd koldioxidskatt.
 • Förändring i priser så att det alltid är billigare att åka tåg än ta bil eller flyg inom Sveriges gränser.
 • Trängselavgifter införs i fler svenska städer.
 • Alternativ till privatbilismen och kollektivtrafiken, till exempel bilpoolen och cyklisterna, tas med i samhällsplaneringen.

Källa: Feministiskt initiativ

 

Sammanfattning

Som det ser ut vill inte de största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna göra det jättemycket dyrare för oss bilister, det är de små partierna som kommer göra det dyrt för oss. Frågan är om Socialdemokraterna vid en eventuell valseger kommer köra över Miljöpartiet, Vänsterpartiet och eventuellt Fi som vill höja priset för bensin och diesel och stoppa nybyggen av motorvägar?

Vid en Alliansregering säger dem att bensin och dieselpriset ska vara oförändrat. Dock har Alliansen sagt i deras gemensamma valmanifest att bilskatten kommer att höjas för de bilar som släpper ut mycket koldioxid, detta för att finansiera supermiljöbilspremien. Alliansen vill inte stoppa eller begränsa nya vägbyggen. Moderaterna säger att vägarna i Sverige ska kännetecknas av hög standard och hög säkerhet.

Hur man än kommer att rösta kommer det bli dyrare att äga och köra bil. Men enligt partiernas program ser vi att en röd regering skulle göra det dyrare för oss bilister att köra bil, samtidigt som det skulle läggas mindre pengar på vägarna vi kör på.

Valet är ditt!

(Viktigt att poängtera är att vi endast har tagit hänsyn till vad partierna tycker om frågor som rör bensinpris, kollektivtrafik och vägar. Vad partierna tycker i övriga frågor kan du läsa på respektive partis hemsidor).