​Var tredje bilägare har två bilar i hushållet

Publicerad 17 april, 2018

I Blockets rikstäckande undersökning uppger fyra av tio svenska bilägare (41%) att det finns fler än 1 bil i hushållet. Närmare var tredje respondent (32%) uppger att det finns 2 bilar och nästan var tionde (9%) uppger att det finns 3 bilar eller fler.

Majoriteten av de som har fler än en bil i hushållet uppger att skälet är att familjemedlemmar pendlar till olika adresser (45%). Det näst vanligaste skälet är att man har olika bilar till olika ändamål, till exempel en bil för att pendla till jobbet och en annan för fritidsintressen (19%).

– För många räcker det inte att ha en enda bil i hushållet för att lösa alla transporter till och från jobbet, skolan och mataffären. Det visar på att behovet av transporter med bil är stort och ser man det ur ett hållbarhetsperspektiv låter sig privatbilismen inte ersättas så enkelt. Om vi ska komma åt miljöproblematiken behöver vi ställa om till förnybara bränslen och utsläppsfria alternativ, inte förbjuda bilarna, säger Daniel Östlund, Fordonsexpert på Blocket.

Det tredje största skälet är att man helt enkelt vill äga varsin bil (12%) eller att man har ett stort bilintresse (12%).

– Bilhobbyn är stor och viktig i Sverige. Många har en gammal pärla stående hemma i garaget som man lägger kärlek på och bara plockar fram de allra soligaste dagarna, säger Daniel Östlund.