Bra och billig bilförsäkring – är det möjligt?

Publicerad 20 februari, 2023

En billig bilförsäkring som ger dig ett grundläggande skydd till ett lågt pris. Det låter som en dröm – men är det verkligen bara en dröm? Självklart kan man genom att undersöka försäkringsbolagen och ställa dem mot varandra hitta en försäkring som är billigare, men då måste man komma ihåg att väga dem mot varandra ordentligt. Det är viktigt att komma ihåg att den billigaste bilförsäkringen inte alltid är den bästa. Det kan finnas undantag eller begränsningar i försäkringsvillkoren som kan innebära att du inte får det skydd du behöver om något skulle hända.

Trafikförsäkring – det billigaste alternativet

Trafikförsäkring är den billigaste formen av bilförsäkring och är också den enda typen av försäkring som är obligatorisk enligt lag i Sverige. Trafikförsäkringen täcker skador som du orsakar på andra fordon och personer om du skulle råka ut för en olycka. Det är dock viktigt att komma ihåg att trafikförsäkringen inte täcker skador på din egen bil eller personskador som du skulle råka ut för själv.

För- och nackdelar med att endast ha trafikförsäkring på sin bil:

Fördelar:

 • Trafikförsäkringen är den billigaste typen av bilförsäkring och ger ett grundläggande skydd för skador som du orsakar på andra personer och fordon vid en olycka.
 • Genom att bara ha trafikförsäkring kan du spara pengar på försäkringspremien och använda dessa pengar till andra ändamål.
 • Om du har en äldre bil som inte är värd mycket kan det vara mer kostnadseffektivt att endast ha trafikförsäkring.

Nackdelar:

 • Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil eller personskador som du skulle råka ut för själv.
 • Om du orsakar en allvarlig olycka kan skadorna på andra personer och fordon bli mycket höga och överstiga det skydd som trafikförsäkringen ger.
 • Om du har en nyare bil som är värd mycket kan det vara bättre att ha en halvförsäkring eller helförsäkring för att få ett mer omfattande skydd.

Halvförsäkring – ett bra mellanalternativ

Om du vill ha ett bättre skydd än trafikförsäkringen men inte vill betala för en dyr helförsäkring kan en halvförsäkring vara ett bra alternativ. En halvförsäkring täcker vanligtvis skador som stöld, brand och glasreparationer, förutom det skydd som trafikförsäkringen ger. Det finns dock variationer mellan olika försäkringsbolag och det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant för att förstå vad som ingår i försäkringen.

För- och nackdelar med att ha halvförsäkring på sin bil:

Fördelar:

 • Halvförsäkringen ger ett bättre skydd än trafikförsäkringen och täcker vanligtvis skador som stöld, brand och glasreparationer, förutom det skydd som trafikförsäkringen ger.
 • Om du har en nyare bil som är värd en del kan det vara mer kostnadseffektivt att ha en halvförsäkring eftersom du får ett mer omfattande skydd än trafikförsäkringen till en rimlig premie.
 • Genom att ha en halvförsäkring kan du känna dig mer trygg och säker när du kör din bil, eftersom du vet att du har ett bättre skydd om något skulle hända.

Nackdelar:

 • Halvförsäkringen är dyrare än trafikförsäkringen och kan vara för dyrt för vissa bilägare.
 • Om du har en äldre bil som inte är värd mycket kan det vara mer kostnadseffektivt att endast ha trafikförsäkring, eftersom försäkringspremien för halvförsäkringen kan vara högre än värdet på bilen.

Helförsäkring – det mest omfattande skyddet

Om du vill ha ett omfattande skydd för både dig och din bil kan en helförsäkring vara det bästa alternativet. En helförsäkring täcker vanligtvis alla skador som kan uppstå på din bil, inklusive de skador du själv orsakar. Det är dock viktigt att komma ihåg att en helförsäkring är den dyraste typen av bilförsäkring och att försäkringspremien kan variera beroende på faktorer såsom bilens ålder och värde.

För- och nackdelar med att ha helförsäkring på sin bil:

Fördelar:

 • Helförsäkringen ger det mest omfattande skyddet för din bil och täcker både skador som du orsakar på andra personer och fordon, samt skador på din egen bil.
 • Om du har en nyare bil som är värd mycket kan det vara klokt att ha en helförsäkring eftersom du får ett bättre skydd än trafikförsäkringen och halvförsäkringen.
 • Helförsäkringen kan även innehålla extra förmåner, som exempelvis ersättning vid sjukdom eller olycka.

Nackdelar:

 • Helförsäkringen är den dyraste typen av bilförsäkring, vilket kan göra den för dyr för vissa bilägare.
 • Om du har en äldre bil som inte är värd mycket kan det vara mer kostnadseffektivt att ha en halvförsäkring eller endast trafikförsäkring.
 • Det kan finnas vissa undantag och begränsningar i försäkringsvillkoren för helförsäkringen, så det är viktigt att läsa igenom dem noggrant för att förstå vad som ingår i försäkringen.

Så här kan du hitta den billigaste bilförsäkringen för din bil

För att hitta den billigaste bilförsäkringen är det viktigt att jämföra priser och villkor från olika försäkringsbolag. En bra plats att börja är att använda jämförelsesajter där du kan jämföra priser och villkor från olika försäkringsbolag. Det är också viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant innan du tecknar en försäkring för att se till att du får det skydd du behöver.

När du har valt en bilförsäkring är det också viktigt att hålla koll på din försäkringspremie och se till att den inte ökar utan anledning. Om du märker att din försäkringspremie har höjts utan att det finns en tydlig anledning, tveka inte att ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att diskutera saken.

Faktorer som påverkar försäkringspremien inkluderar bilens ålder, värde, typ av motor och antal år du har haft körkort. Det kan också finnas rabatter tillgängliga om du till exempel har flera fordon försäkrade hos samma försäkringsbolag eller om du har en hög självrisk.

Exempel på bilar med låg försäkringspremie

Det är svårt att säga vilka bilmodeller som generellt sett har en låg försäkringspremie, eftersom det beror på flera faktorer som tidigare nämnts. Men här är några exempel på bilar som vanligtvis har relativt låga försäkringspremier:

 • Volkswagen Polo
 • Toyota Yaris
 • Kia Rio
 • Skoda Fabia
 • Ford Fiesta
 • Nissan Micra

Som du ser är det små bilar med ganska svaga motorer som är den typ av bil som ger en billig bilförsäkring, åtminstone så länge man jämför liknande årsmodeller och körsträcka.

Slutsats

Att välja en billig bilförsäkring kan kännas som en utmaning, men genom att jämföra priser och villkor från olika försäkringsbolag och läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant kan du hitta den bästa lösningen för dig och din bil. Trafikförsäkringen är det billigaste alternativet, men om du vill ha ett bättre skydd kan en halvförsäkring eller helförsäkring vara bättre alternativ. Tänk på att den billigaste bilförsäkringen inte alltid är den bästa och att det är viktigt att välja en försäkring som ger dig det skydd du behöver.

Vi hoppas att den här artikeln har varit till hjälp för dig när du söker efter en billig bilförsäkring och önskar dig lycka till i ditt sökande!