Nu är det förbjudet att använda mobiltelefonen när du kör

Från 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobiltelefonen när du kör om du håller den i handen. Det gäller också annan kommunikationsutrustning.

Alltför många trafikolyckor orsakas av att förarna tittar på mobilen eller annan utrustning samtidigt som de kör. Från och med den 1 februari 2018 är det förbjudet att använda mobilen när du kör ett motordrivet fordon om du håller den i handen. Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning.

Läs mer på transportstyrelsen.se/slutarattsurfa

Publicerad 1 februari, 2018