Volvo upptäcker kängurur

I Sverige har vi problem med älgar som tar sig upp på vägarna, i Australien är det kängurur som är problemet. Volvo utvecklar därför ett särskilt system för just kängurur.

I Australien sker cirka 20 000 kollisioner mellan bilar och kängurur varje år. Därför ser Volvo att ett system behövs för att förhindra dessa olyckor.

Tekniken finns redan då system för att upptäcka större, mer långsamma djur så som älg, ren och kor. Dock behöver systemet förfinas för Australien eftersom deras kängurur är mindre och deras beteende är mer oberäkneligt. Därav utgår man ifrån Volvos City Safety-system som innefattar upptäckt av andra fordon, inklusive cyklar.

Läs mer på Teknikens Värld

Publicerad 29 oktober, 2015